โรงเรียนบูรณะศึกษา วันที่ 5-7 ต.ค. 60  (admin, 28:14) [2017-04-25]
 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันที 3-5 ต.ค. 60  (admin, 42:31) [2017-04-25]
 http://www.mlb-jerseys.us/  (Adidas NMD, 7:0) [2017-03-24]
 MLB Jerseys  (MLB Jerseys, 25:0) [2017-03-07]
   (xiao16ab, 24:2) [2017-02-14]
   (xiao16bb, 15:0) [2017-02-14]